Skip to content Skip to footer

Co je naším cílem?

Ulevit pečujícím, pomoci jim na jejich cestě udržet směr a zdravý rozum.

Na začátku byla velká myšlenka a spojením tří žen vznikl projekt Pabenia. Ve svých životech jsme vždy byly oporou pro své okolí a od malička nějakým způsobem pomáháme lidem. Toto nás naplňuje a vidíme v tom smysl. Rozhodly jsme se spojit síly a poskytnout podporu a tolik potřebné rameno i dalším lidem, který svůj život zasvětili péči o jiné – ať už dobrovolně jako své povolání nebo řízením osudu, kdy se jim v rodině vyskytl někdo potřebný.

Chceme těmto andělům v lidských tělech život alespoň trochu zpříjemnit a věnovat pozornost i jim, protože i na nich záleží. Péče o hendikepované či jinak závislé na péči jiných je velmi náročná, a to nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Pečující nemají často finance, aby si mohli sami dopřát péči o sebe. Proto chceme pravidelně pořádat setkání (online i osobně) s psychoterapeutem, koučem a jinými lidmi, kteří mohou pečujícím pomoci. Cílem je, aby si lidé odpočinuli, srovnali priority a svůj život, aby nedocházelo např. k vyhoření i zdravotnického personálu, které velmi ohrožuje všechny zúčastněné. Z takovýchto setkání by lidé měli odcházet odpočinutí a s novou energií do všeho, co je čeká.

Věříme, že naše činnost bude prospěšná pro všechny, protože naprosto každý člověk nebo jeho blízký se dřív či později dostane do podobné situace. Ať už by potřeboval péči sám nebo bude v roli pečujícího nebo bude mít třeba někoho odkázaného na péči jiných v rodině. A všichni chceme, aby dlouhodobě nemocní a postižení měli adekvátní péči a důstojný přístup. V tom je psychická pohoda pečujících zcela zásadní.

Chceme poskytnout podporu všem, kteří pečují, a rodinám, které o někoho pečují.