Skip to content Skip to footer

 

Kdo je Pabenia?

Víla Pabenia je kouzelná bytost, která je oporou pro všechny, kteří zasvětili svůj život péči o jiné. Má totiž zvláštní dar – vnímat jejich potřeby a pocity, pozorně naslouchat a poradit tam, kde je potřeba. Pabenia se obvykle objevuje v okamžiku, kdy pečující osoba potřebuje pomoc nejvíce. Ví totiž, jak moc je důležité udržet pozitivní a nadějné myšlení a připomíná, že je důležité pečovat i o sebe sama. Pabenia pomáhá pečujícím osobám zvládat náročné situace a přináší kapky úlevy do jejich života. I když je malá, její síla a vliv jsou obrovské…

 

Jak to všechno začalo?

Byl krásný jarní večer a na louce se objevila víla. Byla opravdu velmi malá, ale její srdce bylo veliké, plné lásky, pochopení a dobroty. Tato víla se zrodila ze slzy jedné velmi smutné a životem těžce zkoušené ženy. Slza jejího smutku spadla na květinu a zázrakem se proměnila v malou bytost.
Malá víla žila na louce, kterou obývala spousta dalších bytostí. Byla to však jediná víla, která se narodila tak neobvyklým způsobem. V lese ji všichni začali říkat Pabenia. Víla se rozhodla, že prozkoumá svět. Potkávala různá zvířátka, kterým vždy ochotně pomohla, a to ji dělalo nesmírně šťastnou.
Na své cestě potkala také mnoho lidí, kteří – stejně jako ona – pomáhali ostatním. Viděla ale, jak právě jim schází tolik potřebná péče, pochopení, povzbuzení a pomoc. Jak každý přijímá jejich péči s naprostou samozřejmostí, ale nevidí jejich potřeby a mnohdy vyčerpání. Snažila se tedy najít řešení a úlevu i pro ně. Její pověst se rychle šířila a lidé začali Pabenii vyhledávat, když jim docházela síla pečovat o druhé.

Teď přišla Pabenia mezi nás. Víte-li o někom, kdo její pomoc právě potřebuje, řekněte nám to.