Skip to content Skip to footer

Marcela Padyšáková

Ve 20 letech jsem po maturitní zkoušce odjela na rok do Anglie, kde jsem se v roli “au-pair” věnovala pětiletému chlapci – autistovi. Byly to pro mě úžasné, ale zároveň náročné chvíle. Protože mám sama zdravotní komplikace (vrozenou vadu), které řeším denně, vím, jak je náročné pečovat o druhé, dávat jim veškerou pozornost, lásku, sílu. Umět se “zapřít” a fungovat dál, i když kolikrát sama nemám kde a z čeho brát. 

Věřím, že když koučování – konkrétně NLP techniky – dokáží pomáhat mně, dokáži i já pomoci, díky koučinku, Vám – s pozorností a láskou, kterou si zaslouží každý z nás.

Většina z nás potřebuje v životě svoji “vrbu, opěrný bod” – a takto vidím své poslání, svoji roli v rámci svého empatického přístupu k ostatním.

Chci Vám pomoci najít to, co potřebujete teď, právě Vy ve svém životě, aby každý Váš den byl lepší a lepší.

Marcela Padyšáková