Skip to content Skip to footer

Vystudovala jsem FF MU Brno obor psychologie, absolvovala roční výcvik neverbálních technik u Jitky Vodňanské, teorii, sebezkušenost, a nyní dokončuji supervizi výcviku skupinové psychoanalýzy u IAPSA. Pracovala jsem v NÚDZ, pro Ranou péči, Aperio, věnuji se lektorování sebepéče, speciálního sourozenectví a psychologie porodu a šestinedělí. Nyní jsem školní psycholožkou a soukromou psychoterapeutkou a poradenskou psycholožkou. Jsem také matkou dvou kluků na autistickém spektru a píši blog Divnoženka.

Smyslem skupiny pod mým vedením je sdílení a reflexe zkušeností a současných událostí pečujících osob. Skupina je určená pro odložení všech těžkostí z role pečujících plynoucí, jak profesních, tak osobních. Skupinu vedu tak, že střežím její dynamiku, hlídám její bezpečnost a v případě otevření témat, které je třeba ošetřit po skončení skupiny nebo mezi čtyřma očima, jsem připravena poskytnout jedno individuální setkání zajištěné v rámci projektu.

Mgr. Eliška Antošová