Skip to content Skip to footer

Alena Barnetová Bartošová

Jsem spoluzakladatelkou tohoto projektu. Více než 20 let se aktivně věnuji pomoci a poradenství v různých oblastech (obzvláště zdraví) a pro lidi všech věkových kategorií. Jsem také aktivním podporovatelem individuálního vzdělávání malých skupin i jednotlivců, kde jsem přímým účastníkem vzdělávacího procesu. Mým dlouholetým zájmem je nalézat a aplikovat individuální strategie a postupy v procesu učení pro rodiče dětí se speciálními potřebami.